คลื่นสัญญาณใหม่ 5G ที่จะเร็วกว่าเดิมหลายเท่า

5g

ภาพจาก : pinterest.com

Generation 5 สิ่งที่จะทำให้การส่งข้อมูลนั้นเร็วมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่เรียกว่า 5G หรือ Generation 5 ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินมากนักเพราะเทคโนโลยีนี้กำลังได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ยุคของ 1G ถึง 4G มาจนถึงในยุคของเทคโนโลยีไร้สาย 5G นี้

นี่จะเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยโดยในบทความครั้งนี้ทางเราจะมาแนะนำเทคโนโลยี 5G ให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีนี้ ในส่วนของแนวคิดเทคโนโลยี 5G สำหรับเทคโนโลยีนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารเพียงเท่านั้น ในยุคของ 1G จนถึง 4G หลายๆคนคงอาจจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ผ่านมาเหล่านั้นจะใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างคนกันเองเป็นหลัก แต่ในเทคโนโลยี 5G นี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการในการติดต่อสื่อสารในทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของการขนส่งหรือภาคส่วนของการเงินก็ตาม

การติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 5G ในส่วนของเศรษฐกิจจะเป็นส่วนทำให้โลกของเราพัฒนาเข้าสู่สังคมแบบดิจิตอลแบบเต็มตัว เพราะอุปกรณ์ต่างๆหรือเครื่องมือต่างๆจะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านระบบเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Internet of things (IoT) อุปกรณ์ต่างๆหรือเครื่องมือต่างๆก็จะมีระบบที่สามารถทำได้อย่างอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว และฉลาดขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะมาถูกแทนที่การทำงานต่างๆในกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโลยี 5G นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

สำหรับความเร็วของเทคโนโลยี 5G นี้ เรียกได้ว่าความเร็วในการส่งข้อมูลแบบไร้สายนั้นสามารถเทียบเท่าได้กับการเชื่อมต่อแบบไฟเบอร์ได้เลย ถ้าเทียบความเร็วก็คือสามารถดาวน์โหลดวีดีโอหรือแอปต่างๆได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 10,000 Mbps แต่ถ้าหากลองเทียบกับเทคโนโลยีเดิมก็คือ 4G ที่ใช้ในการดูวีดีโอแบบออนไลน์ความชัดระดับ 8K จะต้องใช้ระยะเวลาในการดาวน์โหลดถึง 6 นาทีด้วยกัน แต่ถ้าเป็นเทคโนโลยี 5G จะสามารถใช้เวลาเพียงแค่ 6 วินาทีเท่านั้นในการดาวน์โหลดตัววีดีโอมาดูแบบออนไลน์

ความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลของเทคโนโลยี 5G นั้นสามารถทำได้ดีมากกว่าเทคโนโลยี 4G เพราะเทคโนโลยี 4G นั้นสามารถทำการถ่ายโอนข้อมูลได้เพียงแค่ 1 GB ต่อวินาทีเท่านั้น แต่สำหรับเทคโนโลยี 5G จะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุดถึง 20 GB ต่อวินาที เรียกได้ว่ามากกว่าเทคโนโลยี 4G ถึง 20 เท่าด้วยกัน

นอกจากนี้ความสามารถในการสั่งงานอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายไร้สายอินเทอร์เน็ต หรือ การใช้งานอุปกรณ์ internet of things ของเทคโนโลยี 4G จะสามารถสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆได้ที่ความเร็วเพียง 20 – 30 Milli-second แต่ถ้าหากใช้เทคโนโลยี 5G ในการสั่งการอุปกรณ์ internet of Things ต่างๆจะสามารถควบคุมได้ที่ความเร็วสูงสุดกว่าถึง 10 เท่า นอกจากนี้เทคโนโลยี 5G ยังสามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากกว่าเทคโนโลยี 4G โดยถ้าเทียบดูแล้วเทคโนโลยี 4G จะสามารถรองรับผู้ใช้งานได้เพียงแค่ 1 แสนคนต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร แต่สำหรับเทคโนโลยี 5G นั้นจะสามารถรองรับผู้ใช้งานใดมาสูงสุดถึง 10 เท่าต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร หรือ เรียกได้ว่ารองรับผู้ใช้งานได้มากสูงสุดถึง 1 ล้านคนด้วยกัน เทคโนโลยี 5G นี้จะมีคลื่นความถี่ที่มากกว่าทำให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้สูงสุดถึง 30 กิกะเฮิรตซ์ด้วยกัน ซึ่งเป็นความถี่ใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อน

mobile
ภาพจาก : pinterest.com

สำหรับการนำไปใช้ของเทคโนโลยี 5G นี้นอกจากการนำไปใช้ในด้านการสื่อสารไร้สายแล้วก็จะมีการนำไปใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเช่น หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งสามารถใช้งานแทนแรงงานคนได้ หรือ การจัดการคลังสินค้าได้แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการใช้โดรนเป็นตัวช่วยในการส่งสินค้าโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทรัพยากรอื่นๆในการจัดส่งเลย

เทคโนโลยี 5G นี้จะถูกพัฒนาให้สามารถประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆที่ไม่ใช่ในด้านการสื่อสารแต่เพียงอย่างเดียว เช่น ในส่วนของสื่อบันเทิงที่จะให้ความสามารถในการรับส่งข้อมูลปริมาณมากๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คือการนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยี Visual Reality หรือที่เรามักเรียกกันว่า VR เพื่อให้สามารถใช้ในการนำท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆผ่านทางภาพเสมือนจริงจะทำให้เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

หรือ จะเป็นการประยุกต์ใช้กับด้านการผลิต สำหรับเทคโนโลยี 5G นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆสามารถควบคุมผ่านระบบไร้สายได้ สามารถทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่างๆนั้นทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้การโอนย้ายเครื่องจักรเป็นไปได้ง่าย เช่น อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่อยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับอุปกรณ์นี้จะช่วยในการตรวจสอบและควบคุมของที่อยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์แล้วทำการรวบรวมข้อมูลส่งมาให้กับทางผู้ผลิต ทำให้ผู้ผลิตสามารถจัดการการผลิตได้อย่างอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องลงไปตรวจสอบด้วยตนเอง

นี่จะเป็นบทความที่จะช่วยให้ได้ทำความเข้าใจถึงเทคโนโลยี 5G กำลังจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบันนี้ สำหรับเทคโนโลยีไร้สาย 5G ก็มีหลายๆที่กำลังจะนำเอาเทคโนโลยีนี้เข้าสู่ประเทศไทยเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีนี้เข้าสู่ชีวิตประจำวัน

แหล่งที่มา : uih.co.th / nbtc.go.th / huawei.com / ops.go.th