อินโฟเฟดเปิดลีกแรก UEC University eSports Championship

ภาพจาก mgronline.com

จากล่าสุดที่ทาง อินโฟเฟด ได้มีการจับมือร่วมกับทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยได้มีความเห็นตรงกันว่าจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษา UEC University eSports Championship เพื่อเปิดสูตร Zero to Hero เตรียมพลักดันเหล่าเยาวชนมุ่งสู่นักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพและเป็นการส่งเสริมวงการอีสปอร์ตที่มีการเติบโตขึ้นแทบทุกปี ความร่วมมือกับบริษัท อินโฟเฟด จำกัด ภายใต้โครงการ UEC University E-sports Championship เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวง มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนไทยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งของ e-sports และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการพัฒนา

ภาพจาก mgronline.com

ความสามารถในประเทศ ต้องมีมาตรฐานสากล “การส่งเสริมโครงการนี้เป็น หนึ่งในความมุ่งมั่นของเราที่จะส่งเสริมความบันเทิงดิจิทัล กลายเป็นอาชีพใหม่สำหรับเยาวชนไทย มีทั้งความรู้เชิงทฤษฎีจากศูนย์ถึงหลักสูตรฮีโร่ตลอดจนการฝึกแข่งขันกีฬา E-sports ของมหาวิทยาลัย UEC ผ่านแพลตฟอร์ม eArena นี่คือทักษะใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ความรู้ที่มีอยู่รวมถึง Upskill เพิ่มความรู้ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มมูลค่าความรู้เพิ่มเติมรวมถึงทักษะด้านวารสารศาสตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ สร้างอาชีพใหม่ ๆ ปรับให้เข้ากับยุคดิจิทัล โดยที่โครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

1.Zero to Hero เพื่อให้ตอบรับกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของวงการอีสปอร์ตทำให้ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในด้านนี้มากขึ้นและร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนอาชีพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในวงการ

2.การจัดการแข่งขันระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจากรายการแข่งขันที่ได้จัดขึ้น โดยที่ภายในปีนี้จะมีการชิงเงินทุนการศึกษารวมมากถึง 1 ล้านบาท จากรายการ UEC University eSports Championship

สามารถติดตามข่าวสารวงการเกมและอื่นๆ ได้ที่ : inwesport

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก mgronline.com/game/detail/9630000111434